Regulamin bezpieczny pobyt

Kontakt z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

Dla ceniacych komfort

Pogoda w Krynicy

REGULAMIN PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

 W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa  pacjentów i personelu w “SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ” obowiązuje wzmożony reżim sanitarny. Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni o zwiększonej częstotliwości dotyku, takich jak: klamki, poręcze,włączniki światła, windy, toalety ogólnodostępne, zewnętrzne części dozowników, blaty, stoliki, krzesła w strefach ogólnych.

Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu:

1.     Do Sanatorium może zostać przyjęta osoba po wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku COVID-19, lub zaszczepiona, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.  Na terenie Sanatorium w częściach wspólnych Pacjent i personel zobowiązany jest do noszenia maseczki (z wyjątkiem konsumowania posiłków oraz zabiegów  kąpielowych, inhalacji i  ćwiczeń wysiłkowych).

3.    Zabezpieczenie maseczek po stronie Pacjenta (dostępny zakup w recepcji).

4.  Podstawowym zachowaniem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu). Dostępne są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym przed wejciem do budynku, do gabinetów fizjoterapii, do jadalni, na korytarzach, na każdym piętrze oraz mydło w płynie i ręczniki jednorazowe  w ogólnodostępnych toaletach.

5.    Jednorazowo w holu recepcyjnym może przebywać ilość osób gwarantująca zachowanie obowiązującego dystansu społecznego. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna osoba (ewentualnie opiekun osoby z niepełnosprawnością).

6.    Przed rozpoczęciem meldunku, pielęgniarka przeprowadza  kontrolę epidemiologiczną pacjenta: bezdotykowy pomiar temperatury  oraz wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji.

7.  Do sanatorium może być przyjety wyłącznie Pacjent z ujemnym wywiadem epidemiologicznym.

8.      Podczas pobytu w Sanatorium i korzystania z oferowanych usług Pacjent jest zobowiązany do zachowania obowiązującego dystansu społecznego.

9.      Obowiązuje punktualne zgłaszanie się na zabiegi, posiłki i wizyty lekarskie. Niepunktualne zgłoszenie się na zabiegi skutkuje brakiem ich realizacji.

10.  Z sauny mogą korzystać równocześnie tylko osoby wspólnie mieszkające w pokoju.

11.  Organizacja posiłków w jadalni odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi. (na cały turnus Pacjent ma wyznaczony stolik i turę wydawania posiłków).

12.  W pokojach pacjentów mogą przebywać tylko osoby tam zameldowane. Obowiązuje zakaz odwiedzania się w pokojach oraz  odwiedzin kuracjuszy przez  osoby z zewnątrz.

13.  Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich. Zachęcamy do unikania przemieszczania się transportem zbiorowym, a aktywność poza sanatorium należy ograniczyć  do indywidualnych spacerów i niezbędnych zakupów.

14.  Obowiązuje zakaz wyjazdu na przepustki. Konieczność skrócenia pobytu w przypadkach losowych reguluje odrębne zarządzenie Prezesa Zarządu “Sanatorium nad Kryniczanką”.

15. Sprzątanie pokoi połączone jest z wietrzeniem i dezynfekcją powierzchni dotykowych (Pacjent zostanie poproszony o opuszczenie pokoju na czas sprzątania).

16. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów (gorączka,ból gardła, bóle mięśniowe, utrata węchu, smaku itp.) Pacjent zobowiązany jest pozostać w pokoju i telefonicznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną: tel. kom. 608 078 014 lub 18/471 28 13, 14 wew. 310.

17. Nie przestrzeganie w/w zaleceń skutkuje wypisem dyscyplinarnym z sanatorium.

 

NEWSLETTER

Podając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie przez "SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ"
Sp. z o.o. informacji o ofertach, promocjach i okazjach w formie
newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.