Rezerwacja

Kontakt z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

Dla ceniacych komfort

Pogoda w KrynicyTelefon: 734 141 645
e-mail marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl
e-mail rezerwacjanadkryniczanka@krynica.net.pl

REZERWACJĘ uważa się za dokonaną po uprzednim uzgodnieniu z „Sanatorium Nad Kryniczanką” rodzaju i terminu pobytu oraz dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% w terminie do 7 dni po dokonaniu rezerwacji, ale nie później niż 3 dni przed planowanym przyjazdem. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

Nr konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A. 97 1500 1559 1215 5004 7065 0000

Potwierdzenie rezerwacji powoduje, że pozostałą należność za uzgodniony pobyt (pakiet usług) powinna zostać uregulowana w dniu przyjazdu.

Kwota dokonanej opłaty rezerwacyjnej pomniejszy należność za pobyt (dowód wpłaty należy zachować).

W przypadku wycofania rezerwacji :

  • w terminie wcześniejszym niż 30dni przed datą rozpoczęcia planowanego pobytu zadatek podlega zwrotowi w całości,
  • w pozostałych przypadkach zadatek nie zostanie zwrócony.

Jakiekolwiek roszczenia Pacjenta wykraczające poza uzgodniony pakiet usług (objęty ceną „osobodnia”), w tym dotyczące np.: zakwaterowania, ilości i rodzajów zabiegów, a także świadczenia usług dodatkowych – są nieuprawnione.

Istnieje możliwość wykupienia przez Pacjenta zabiegów dodatkowych i/lub badań laboratoryjnych – zawsze na wyraźną prośbę Pacjenta oraz po uprzednim uzgodnieniu i przepisaniu przez lekarza prowadzącego (ordynującego w „Sanatorium Nad Kryniczanką”). Istnieje również możliwość skorzystania z innych odpłatnych usług dodatkowych świadczonych przez sanatorium (patrz cennik zabiegów, usług dodatkowych).

Wyjeżdżając na leczenie powinien Pan/Pani zabrać: 

  • posiadaną dokumentację medyczną (np.: wypisy ze szpitala itp.),
  • leki stale używane przez Pacjenta – na cały okres pobytu,
  • dowód potwierdzający tożsamość.

Pacjent korzystający z usług powinien zastosować się do przepisów „Regulaminu porządkowego”, który obowiązuje w Sanatorium.

NEWSLETTER

Podając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie przez "SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ"
Sp. z o.o. informacji o ofertach, promocjach i okazjach w formie
newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.